Systém managementu kvality

 

Systém managementu kvality

Firma BÖGL a KRÝSL, k. s. má vytvořen a uplatněn systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009 pro výrobu kameniva, betonu a betonových výrobků,

stavbu betonových mostů a konstrukcí, budování kanalizačních sítí a odvodňovacích systémů, stavbu pozemních komunikací, včetně pokládky obrubníků, chodníků, dopravních ploch, krytů z dlažeb, hutněných asfaltových vrstev, zemních prací a sanací betonových a železobetonových konstrukcí, izolačních prací a dále systém jakosti pro stavby pozemní a inženýrské. Současně je vybudován systém jakosti pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí pro odštěpný závod Ostrava.